Park Centralny Leszno

i

Autor: TS

Park Centralny Leszno

Tak mogą wyglądać Antoniny. Studenci z Poznania zaprojektowali Park Centralny Leszno [ZDJĘCIA]

2024-06-25 13:31

Dzisiaj (25.06) ogłoszono wyniki konkursu „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych – Leszno Park Centralny”. Zwyciężył projekt z kopcem i amfiteatrem.

Gdzie ma powstać Park Centralny Leszno?

Teren objęty konkursem zajmuje powierzchnię ponad 51 ha i położony jest w centralnej części miasta Leszna. Teren ograniczony jest od północy Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicą ks. Jerzego Popiełuszki. Od południa teren graniczy z os. Ogrody, os. Wieniawa oraz ul. Jana Ostroroga. Większość przedmiotowego obszaru stanowią tereny niezainwestowane, zajęte przez użytkowane pola uprawne, które przecinane są kilkoma rowami melioracyjnymi. Teren zagospodarowany stanowi droga wojewódzka nr 309 (Aleja Konstytucji 3 Maja).

Konkurs na projekt Parku Centralnego Leszno

Urząd Miasta Leszna we współpracy z Politechniką Poznańską w marcu tego roku ogłosił konkurs na opracowanie projektu pt. „Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów zielonych – Leszno Park Centralny”. Do finału konkursu zakwalifikowało się 11 projektów. Najwyżej oceniono koncepcję Szymona Musiałowskiego i Konrada Napierały.

W najbardziej wyrazistym punkcie projektu mamy kopiec, z którego można by podziwiać panoramę miasta. Jest też amfiteatr. Zależało nam na tym, by scena była oddzielona od widowni. Taką barierą stała się woda - mówił Szymon Musiałowski.

Kiedy powstanie Park Centralny?

Projekt Parku Centralnego ma szansę na realizację, jednak nie wcześniej.

Wiele z tych propozycji, które widzimy w projektach, będzie brane pod uwagę i wyrażam przekonanie, że już za kilkanaście lat będziemy mogli jako mieszkańcy Leszna cieszyć się piękną przestrzenią w centrum miasta, bogatą w rekreację, która pozwoli tam spędzać wolny czas - mówił prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Najlepsze projekty konkursowe otrzymały nagrody pieniężne. Zwycięzcy dostali 3400 złotych.

Quiz. Leszno dawniej. Znasz te miejsca? 10/10 zdobędą tylko najlepsi!

Pytanie 1 z 10
W latach 80-tych XX wieku znajdowała się tam mleczarnia. Dzisiaj w tym miejscu stoi:
Mleczarnia